BIOCONTROL Sp. z o.o. uzyskała status firmy audytorskiej weryfikującej dostawców biomasy do jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A.

BIOCONTROL Sp. z o.o. uzyskała status firmy audytorskiej weryfikującej dostawców biomasy na cele energetyczne do jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A.
na zlecenie Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.

biomasa