Świadectwo Ochronne Urzędu Patentowego RP dla firmy BIOCONTROL Sp. z o.o. –  Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB

Strona 1

Spółka BIOCONTROL jako właściciel i administrator Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – KSUB uzyskała Świadectwo Ochronne od Urzędu Patentowego RP. Oznacza to, że znak KSUB jest prawnie chronionym zarejestrowanym znakiem towarowym, a jego właściciel firma BIOCONTROL ma pierwszeństwo w jego stosowaniu i publikacji. W przypadku naruszenia praw autorskich BIOCONTROL, będzie ona mogła dochodzić́ roszczeń́ na postawie przepisów pr. aut., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksu cywilnego, zwłaszcza zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Świadectwo ochronne można pobrać: TUTAJ