BIOCONTROL wraz z Polską Radą Pelletu głównymi organizatorami Seminarium Europejskiej Rady Pelletu (EPC) w Gdańsku

W dniach 20-23.06.2018 r. w Gdańsku odbyło się coroczne Seminarium członków Europejskiej Rady Pelletu (European Pellet Council).

Głównym organizatorem wydarzenia była w tym roku Polska Rada Pelletu oraz firma BIOCONTROL Sp. z o.o.

W seminarium uczestniczyli członkowie EPC – przedstawiciele europejskich stowarzyszeń branżowych oraz krajowi licencjodawcy, a wśród nich byli przedstawiciele z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czech, ale również licencjonowany przedstawiciel systemu ENplus z Kanady. Nie zabrakło licznej reprezentacji Polskiej Rady Pelletu w osobach – Marty Stasiak (Uniwersytet Silesia), Agnieszka Jeznach (Biomasa Partner Group Sp. z o.o.), Agnieszka Kedziora-Urbanowicz (wiceprezes Polskiej Rady Pelletu, Biocontrol), Maciej Kosiński (prezes Polskiej Rady Pelletu, Biomass Media Group), Adama Sarnaszka (Biocontrol) oraz przedstawicieli z Instytutu Technologii Drewna).

Podczas trzech dni seminarium odbyły się ciekawe warsztaty techniczne, debaty na temat rozwoju branży pelletu w poszczególnych krajach, omawiane były kierunki zmian w schemacie certyfikacji ENplus, które były obudowane bogatą wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Podczas trzeciego dnia seminarium odbyło się Walne Zebranie Członków EPC, podczas którego omawiano problem fraudów oraz dalsze kierunki rozwoju schematu certyfikacji ENplus w Europie i na świecie.

Podczas seminarium Zarząd EPC dostrzegł ogromne zaangażowanie Polskiej Rady Pelletu w rozwój branży pelletu drzewnego w Polsce. W opinii uczestników seminarium i władz EPC tegoroczne seminarium w Gdańsku zakończyło się sukcesem!