W dniu 2 czerwca 2017 r. została założona POLSKA RADA PELETU, w której zarządzie zasiadła przedstawicielka BIOCONTROL Sp. z o.o. – Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. Polska Rada Peletu złożyła wniosek do Europejskiej Rady Pelletu o uzyskanie statusu Krajowego Licencjodawcy – więcej już wkrótce na stornie internetowej www.polskaradapeletu.org 

Organizację spotkania wraz z opieką prawną podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się na 23 piętrze wieżowca Rondo 1 w Warszawie zapewniła Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka.

 Poprawne

W 2013 r. Polska produkowała 650 tys. ton pelletu drzewnego, w 2015 r. już ponad 900 tys. ton. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów w 2017 r. produkcja pelletu ma przekroczyć 1 mln ton. Rosnąca produkcja i popyt na polski pellet w kraju oraz za granicą, coraz większe zainteresowanie procedurą certyfikacji pelletu, a także zorientowanie działań na popularyzację pelletu jako ekologicznego paliwa zaowocowały powstaniem Polskiej Rady Peletu.
Krajowe stowarzyszenia reprezentujące interesy sektora pelletowego funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju branży, popularyzowanie pelletu poprzez np. podejmowanie wspólnych kampanii promocyjnych, a także pomoc zainteresowanym podmiotom w uzyskaniu certyfikatu dla pelletu drzewnego DINplus lub ENplus.
Podobne cele stoją przed zawiązaną w czerwcu br. Polską Radą Peletu, której powstanie było odpowiedzią na realne potrzeby operatorów funkcjonujących na rynku: producentów i dystrybutorów pelletu oraz urządzeń grzewczych na pellet, instalatorów, producentów i dostawców linii do granulowania oraz innych podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji aktywnie działających w branży pelletu i zaangażowane w rozwój tego sektora przemysłu.
Polska znajduje się w pierwszej 10 europejskich państw – producentów pelletu drzewnego. Branża notuje rok do roku od kilku do kilkunastu procent wzrostu, a krajowy produkt jest doceniany za granicą. Powstanie stowarzyszenia branżowego reprezentującego sektor na szczeblu administracji rządowej i samorządowej, ale także w Europie, było naturalną koleją rzeczymówi Maciej Kosiński, prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu.
Jednym z głównych zadań nowo powstałej organizacji będzie także walka z fałszerstwami dotyczącymi certyfikacji pelletu. – W komunikatach Europejskiej Rady Pelletu (European Pellet Council) coraz częściej podnosi się kwestie fałszerstwa wynikające z podszywania się przez podmioty pod certyfikat ENplus, czy podawania nieprawdziwych informacji przed podmioty gospodarcze o posiadanym certyfikacie na stronach internetowych, workach czy materiałach marketingowych. Takie przypadki miały również miejsce w Polscekomentuje Agnieszka Kędziora – Urbanowicz z firmy Biocontrol, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu. – Będziemy przeciwdziałać tego typu praktykom – dodaje.
Standard ENplus zarządzany jest przez EPC na szczeblu europejskim. EPC zezwala na zarządzanie i rozwój standardu ENplus wewnątrz poszczególnych krajów za pomocą krajowego stowarzyszenia pelletowego, które uzyskuje status tzw. Krajowego Licencjodawcy. Krajowe stowarzyszenia peletowe wdrażają standard ENplus w swoim kraju oraz wspierają jego rozwój i w ten sposób otrzymują prawa licencyjne od EPC do pełnienia funkcji Krajowego Licencjonodawcy. Obecnie Krajowi Licencjodawcy funkcjonują w Austrii, Kanadzie, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, Włoszech, na Litwie, w Łotwie, w Portugalii, w Hiszpanii, w Szwajcarii oraz w Anglii. Dzisiaj przyszedł czas również na Polskę i Polską Radę Peletu, która już dziś aplikuje do uzyskania statusu Krajowego Licencjodawcy.
2
Władze Polskiej Rady Peletu:
  • Prezes zarządu: Maciej Kosiński
  • Wiceprezes zarządu: Sergiusz Zinowczyk
  • Wiceprezes Zarządu: Agnieszka Kędziora – Urbanowicz
Podmioty zainteresowane członkostwem w Polskiej Radzie Pelletu zapraszamy do kontaktu:
Biuro Polskiej Rady Peletu
ul. Waszyngtona 34-36, 81-342 Gdynia
Tel. 58 535 02 42
Fax. 58 526 75 49