Przedstawiciele Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl uczestniczą w pracach Komisji ds. Energii i Skarbu nad nowelizacją Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz innych ustaw.

Posiedzenia Komisji ds. Energii i Skarbu odbywały się cyklicznie w dniach 24.05.2016 r., 31.05.2016 r., 7.06.2016 r., 10.06.2016 r. oraz 22.06.2016 r.

Nowelizacja Ustawy o OZE została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie w dniu 1 lipca 2016 r., jako Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r., poz. 925 z późniejszymi zmianami)

IMG_1177